Dziękuję za zainteresowanie Warsztatami: Jak oswoić złość i opanować sytuację – edycja dla rodziców, które odbędą się 30 sierpnia 2023. Zapewniam Cię, że to dobry wybór i 3 godziny, które będą miały dobry wpływ na Waszą rodzinę w czasie szkolnych napięć i wyzwań.

Warsztaty odbędą się w Pracowni Psychologii i Zintegrowanego Rozwoju w Brodnicy, przy ulicy Przykop 2/lok. 5, w godzinach 17:00 – 20:00.

Nie musisz przygotowywać się do warsztatów ani nic ze sobą przynosić. Wszystkie materiały szkoleniowe będą na Ciebie czekały. Do Twojej dyspozycji będzie również kawa, herbata i woda.

Dokonując zakupu oświadczasz, że zgadzasz się z poniższym regulaminem:

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Coacheverest Adam Piotrowski, ul. Bukietowa 9/20, 02-650 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: PL 521 297 91 84, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail piotrowski.psycholog@gmail.com. W poniższym regulaminie nazywa się go Organizatorem.

W związku z koniecznością przygotowania i zamówienia materiałów szkoleniowych, zamówienia wyposażenia i sprzętu audiowizualnego do sali szkoleniowej, bezpłatne anulowanie udziału warsztatach jest możliwe najpóźniej na 12 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. W przypadku anulowania udziału w Warsztatach w terminie krótszym niż 12 dni roboczych przed Szkoleniem, ale nie później niż na 5 dni roboczych przed Warsztatami, Organizator zwróci opłatę za Warsztaty potrącając 30% kosztów administracyjnych (m.in. koszt niezbędnej dodatkowej promocji Warsztatów, przygotowania i zamówienia materiałów, itd.). Anulowanie udziału w Warsztatach w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem skutkuje pobraniem przez Organizatora 100% opłaty za Warsztaty. W tym przypadku możliwe jest wskazanie przez Ciebie innej osoby, która weźmie udział w Warsztatach zamiast Ciebie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Podobnie po rozpoczęciu Warsztatów, nie istnieje możliwość zwrotu częściowej opłaty za uczestnictwo (np. w przypadku konieczności przerwania udziału przez uczestnika).

Organizator ma prawo anulować termin Warsztatów w przypadku niezebrania się wystarczająco licznej grupy, lub innych powodów organizacyjnych, znacząco wpływających na możliwość przeprowadzenia pełnowartościowych Warsztatów. Powiadamia o tym Uczestnika pisemnie, telefonicznie lub e-mailem, w najkrótszym możliwym terminie. Organizator proponuje osobom prawidłowo zapisanym na Warsztaty przeniesienie do innej grupy, na inny termin lub zwrot kosztów Warsztatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty powstałe przy okazji rezerwacji miejsca na Warsztaty, w tym w szczególności opłaty bankowe lub pocztowe, koszty przejazdów lub noclegów.

W celu dokonania zakupu poproszę o opłacenie Warsztatów, używając następujących danych bankowych:

Coacheverest Adam Piotrowski

47 1140 2004 0000 3102 7681 0308

Warsztaty dla rodziców 30.08.2023


Cena: 150 zł / os. lub 250 zł /para


W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu:
tel. 607 044 327
kontakt@adampiotrowskipsycholog.pl

Do zobaczenia na Warsztatach!

Serdeczności. Adam