Terapia rodzinna - wsparcie dla rodziców i nastolatków w Brodnicy oraz online

Najczęstsze problemy nastolatków wynikają z presji szkolnej i rówieśniczej, przebudowującego się układu nerwowego i systemu osobistych wartości oraz z systemu rodzinnego, w którym funkcjonują. Dlatego tak ważne jest – gdy dostrzegasz niepokojące zachowania nastolatków – aby skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa lub terapeuty, który na ich i Waszą sytuację spojrzy całościowo, z odpowiednim zapleczem kompetencji i wiedzy o funkcjonowaniu ludzi i rodzin.

Psychoterapia rodzinna

Jako psychoterapeuta rodzinny staram się możliwie szybko zbudować taką strukturę wsparcia, która poszerzy samoświadomość rodziców na temat swojego własnego funkcjonowania, przyjrzeć się rodzinnym schematom, oraz omówić ich własne trudności emocjonalne i relacyjne, nieprzepracowane straty itd. Funkcjonowanie nastolatka nie jest zawieszone w próżni. Jego zachowanie to barometr rodzicielskiego stresu, emocjonalnej atmosfery panującej w domu, nieprzepracowanych traum opiekunów czy sposobu komunikowania się członków rodziny. Psychoterapia rodzinna i wspólna praca w tych obszarach przywraca rodzicom poczucie kontroli, sprawczość i wpływ. Nadaje wzajemnym relacjom nową jakość i świadomość. Dzieje się tak, ponieważ w trudnych warunkach, nastolatek uwalnia spowodowane nimi napięcie właśnie w postaci trudnego zachowania. Trudne zachowanie uruchamia i wzmacnia schematy, które je spowodowały. Dopóki nie zostaną nazwane, świadomie przeżyte i zmienione.

Wsparcie psychologiczne dla młodzieży

Jeśli nie rozumiesz, co dzieje się z Twoim nastolatkiem/nastolatką, to wiedz, że oni często też nie rozumieją. Okres dorastania to jeden z najbardziej rewolucyjnych i najbardziej burzliwy okres w toku rozwoju człowieka. Wsparcie psychologiczne dla młodzieży polega między innymi na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z nieoczekiwanymi emocjami, kształtowaniu postaw sprzyjających budowaniu dobrych relacji z ludźmi i ze światem, rozwijaniu samoświadomości, leczeniu zaburzeń lękowych i depresji. Czasami polega na mądrym towarzyszeniu w trudnościach rodzinnych, stratach, żałobie czy presji szkolnej i rówieśniczej.

Pomoc psychologiczna dla rodziców

Rola rodzica jest jedną z najbardziej wymagających, najtrudniejszych i jednocześnie najmocniej ocenianych ról społecznych w jakiej przyszło nam funkcjonować. Chętnie i skutecznie wspieram rodziców w pracy indywidualnej, podczas której zaczynają rozumieć swoje nieświadome dotąd schematy funkcjonowania, silne przekazy rodzinne pod których wpływem funkcjonują oraz mogą przyjrzeć się sposobowi w jaki komunikują się członkowie rodziny i wzajemnemu wpływowi, który na siebie mają. Następnie wspieram w modyfikacji zachowania i bacznej obserwacji, jak reaguje na zmiany system rodzinny.

Zajmuję się profilaktyką i leczeniem wypalenia rodzicielskiego. W czasie konsultacji możesz skorzystać z narzędzi diagnostycznych badających poziom i obszary w którym możecie być narażeni na ryzyko wypalenia rodzicielskiego.

W pracy z rodzicami czerpię przede wszystkim z dorobku Terapii Schematów, Analizy Transakcyjnej oraz zapoznaję ich z nurtem NVC (Porozumienie Bez Przemocy).

Pomoc psychologiczna dla rodziców polega również na mądrej i rzetelnej psychoedukacji, adekwatnej do ich potrzeb i sytuacji. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu dostosowuję narzędzia i obszary pracy w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby rodziny i jej członków, zarówno w pracy indywidualnej jak również podczas warsztatów rozwojowych dla grup.

Zapraszam po profesjonalne i odpowiedzialne wsparcie dla rodzin, rodziców i nastolatków.

Cierpisz przez kryzys w związku? Zachęcam też do skorzystania z pomocy psychologicznej dla małżeństw i partnerów.