Wypalenie zawodowe - pomoc psychologiczna w Brodnicy i okolicach

Według większości badań, nawet co czwarta pracująca osoba w Polsce cierpi na wypalenie zawodowe, a ponad 60% doświadcza niektórych jego symptomów. Wśród obszarów wsparcia, jakie oferuje psycholog, wypalenie zawodowe staje się coraz częściej rozpoznawaną przyczyną trudności klientów.

Po co psycholog? Wypalenie zawodowe to nie tylko praca.

Wypalenie zawodowe to złożone zjawisko psychologiczne, którego przyczyny i objawy nierzadko wykraczają poza środowisko pracy. Wypalenie zawodowe rozwinie się wtedy, gdy spotkają się i wzajemnie wzmocnią czynniki dotyczące samego środowiska pracy (np. jego wymagań, kultury, charakteru pracy), indywidualnych cech osobowości osoby dotkniętej wypaleniem (np. poziom neurotyczności, ogólne poczucie własnej wartości, strategie radzenia sobie ze stresem) oraz – co zbyt często jest pomijane – aktualnej sytuacji życiowej i emocjonalnej (np. kryzysy życiowe, problemy w relacjach, sytuacja ekonomiczna).

Ta złożoność czynników – w ogromnej części natury psychologicznej – powoduje, że tak łatwo jest przeoczyć moment, w którym stajesz przed ryzykiem, że dotknie Cię wypalenie zawodowe. Psycholog, który rozumie te psychologiczne mechanizmy oraz ich wzajemne powiązania, pomoże Ci uporać się z tym trudnym stanem.

Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Oczywiście znacznie łatwiejsze, przyjemniejsze i skuteczniejsze jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu niż jego leczenie. Ważne, by pamiętać, że wypalenie zawodowe nie rozwija się do swojej pełnoobjawowej postaci z dnia na dzień. Dlatego, gdy istnieje ryzyko, że dosięga Cię wypalenie zawodowe, psychoterapia w celu jego zapobieżenia i ustalenia jak budujesz swoje relacje ze światem, ludźmi i pracą, jest najlepszą możliwą odpowiedzią. O ile psychologia doczekała się kilku stosowalnych teorii dotyczących faz, w których powstaje wypalenie zawodowe, to już kombinacja przyczyn ich powstawania jest sprawą na tyle indywidualną, że szukanie sposobów na to, jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu, będzie najskuteczniejsze w gabinecie psychologa lub psychoterapeuty. Z dużym prawdopodobieństwem przyniesie też korzystne zmiany w pozazawodowych obszarach Twojego życia.

Sposoby na wypalenie zawodowe

Pierwsze objawy wypalenia zawodowego wcale nie koniecznie będą wymagać interwencji profesjonalisty. Pod warunkiem, że na wczesnym etapie jesteś w stanie uświadomić sobie problem i przyjąć do wiadomości fakt, że istnieje. To konieczny start do podjęcia kilku ważnych kroków, które pomogą Ci odnaleźć sposoby na wypalenie zawodowe, takie jak na przykład wykrojenie dla siebie czasu na odpoczynek i regenerację, postawienie kilku wyraźnych granic, itd. Łatwiej jednak napisać niż zrobić i na tym między innymi polega niesprawiedliwość psychologii: osoby, które najbardziej potrzebują wsparcia psychologicznego, najmniej mają tego świadomość.

Pracując z klientami stojącymi u progu wypalenia zawodowego lub doświadczającymi pełnego wypalenia, często czerpię z podejścia stworzonego przez Johna Ardena – amerykańskiego neuropsychologa, które opiera się o pięć filarów: wsparcie społeczne, aktywność fizyczna, edukacja i nauka przez całe życie, sposób odżywiania, długość i jakość snu. To całościowe podejście pozwala na zidentyfikowanie obszarów nierównowagi i budowanie wszelkich narzędzi i zmiany zachowania w odniesieniu o te obszary (mam na myśli takie narzędzia i zmiany zachowania jak stawianie granic, reinterpretacje racjonalno-emotywne, schematy budowania relacji – w tym zawodowych itd.)

Zapraszam do współpracy.

 

Fot. Anna Tarazevich / Pexels